Bezpečnosť stavieb,
budov a technologických
zariadení

FACTUM SALUTEM s.r.o. je spoločnosť zabezpečujúca ochranu proti pádu na najvyššej úrovni. Produkty na bezpečnosť sú od európskych lídrov v oblastí inovanácií.
 • horizontálne a vertikálne istiace systémy, kotviace body
 • záchytné siete proti pádu osôb a materiálu z výšky
 • OOPP pre prácu vo výške a ochrana pred pádom

    "je ľahké bezpečne pracovať"

Horizontálne a vertikálne
istiace systémy, kotviace body

 • horizontálne a vertikálne istiace systéme na stavby, budovy a technologické zariadenia - INNOTECH a iné
 • pevné a prenosné kotviacie bodoy na stavbách, budovách a technologických zariadeniach - INNOTECH a iné
 • strešné istiace systémy pre všetky typy striech a všetky typy povrchov
 • ochrana proti pádu strešných svetlíkov a okien, prenosné zábradlia, dočasné istiace systémy - INNOTECH
 • vypracovanie projektu pre istiace systémy a kotviace body
 • certifikovaná periodická kontrola istiacich systémov a kotviacich bodov a OOPP
 • odborné poradenstvo a školenie na používanie istiacich systémov a kotviacich bodov
 • realizácia školení pre prácu vo výškach vrátane lanového prístupu

Záchytné siete proti
pádu osôb a materiálu z výšky

 • predaj záchytných sietí proti pádu osôb a materiálu na stavbách, budovách, mostoch a technologických  zariadeniach - BERGER - HUCK
 • montáž a demontáž sietí aj v technicky náročnom teréne
 • bezpečnosť sietí podľa EN 1263
 • záchytné siete na mieru podľa požiadavky klienta
 • periodická kontrola pevnosti a stavu siete

OOPP pre prácu vo výške a ochrana
pred pádom

 • predaj OOPP pre prácu vo výškach - lanový prístup - PETZL, INNOTECH, KRATOS a iné
 • predaj OOPP pre stavebný sektor na prácu vo výškach - PETZL, INNOTECH, KRATOS a iné
 • odborné poradenstvo a zaškolenie na používanie OOPP
 • periodická kontrola všetkých značiek OOPP

Kontakt

Fakturačná adresa:
FACTUM SALUTEM s.r.o.
Ligurčeková 21, 821 06 Bratislava
IČO: 51021803
DIČO: 2120586138
 
Prevádzka:
FACTUM SALUTEM s.r.o.
Trojičné námestie 13, 821 06 Bratislava
Podunajské Biskupice


Nájdete nás - mapa
 
Riaditeľ:
Ing. Henrich Bartovič
Mail: info@factumsalutem.sk   


Office manager:                                        
Ing. Martina Líšková                                                                                
Mail: info@factumsalutem.sk                                                             

Telefón: 0917 08 08 38